ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οργανική Χημεία - Εργαστήριο: Υποβολή Εργαστηριακών Αναφορών

Επιλέξτε τον υπεύθυνο της εργαστηριακής σας άσκησης

Βασιλακόπουλος Δημήτρης, Μέλος ΕΤΕΠ
Κατσανεβάκη Ζαμπία, Μέλος ΕΔΙΠ
Παπαδόπουλος Αχιλλέας, Μέλος ΕΔΙΠ

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέξτε το αρχείο της εργασίας σας
(Απαιτείται διαφορετικό όνομα αρχείου σε κάθε νέα υποβολή σας στο παρόν μάθημα)

Επώνυμο - Όνομα:
email:
Τηλέφωνο:
Αρχείο τύπου pdf (έως 5 ΜΒ):
Αλλες πληροφορίες (μέχρι 70 χαρακτήρες):

Συμπληρώστε το παράθυρο ασφαλείας (reCAPTCHA.v2)