ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μηχανική Φυσικών Διεργασιών - Εργαστήριο: Υποβολή Εργαστηριακών Αναφορών ή Θεμάτων

Επιλέξτε την εργαστηριακή σας άσκηση

Ρευστοστερεά Κλίνη
Φυγόκεντρος Αντλία
Εναλλαγή Θερμότητας
Ξήρανση (σε ρεύμα αέρα)
Απόσταξη
Κρυστάλλωση
Υπολογιστικό Θέμα

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέξτε το αρχείο της εργασίας σας
(Απαιτείται διαφορετικό όνομα αρχείου σε κάθε νέα υποβολή σας στο παρόν μάθημα)

Αριθμός ομάδας:
Επώνυμα - Ονόματα Μελών Ομάδας:
 
 
 
 
email επικοινωνίας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Αρχείο τύπου pdf (έως 5 ΜΒ):
(Υποχρεωτικό για όλες τις ασκήσεις)
Αρχείο τύπου ppt ή pptx (έως 5 ΜΒ):
(Απαιτείται μόνο για το Υπολογιστικό Θέμα)
Αρχείο τύπου xls ή xlsx (έως 5 ΜΒ):
(Υποβάλλεται μόνο για τo Υπολογιστικό Θέμα, προαιρετικά)
Αλλες πληροφορίες (μέχρι 70 χαρακτήρες):

Συμπληρώστε το παράθυρο ασφαλείας (reCAPTCHA.v2)