ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ανόργανη Χημεία - Εργαστήριο: Υποβολή Εργαστηριακών Αναφορών

Επιλέξτε τον υπεύθυνο της εργαστηριακής σας άσκησης

Αλτζουμαίλης Αλέξανδρος, ΕΔΙΠ
Γεωργιάδη Αναστασία, ΕΔΙΠ
Γύφτου Πηνελόπη, ΕΔΙΠ
Κακάλη Γλυκερία, Καθηγήτρια
Καραμπέρη Αλεξία, ΕΔΙΠ
Κάρμα Σοφία, ΕΔΙΠ
Κομιώτου Μαρία, ΕΔΙΠ
Κορδάτος Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής
Μενδρινός Λεωνίδας, ΕΔΙΠ
Μικέδη Αικατερίνη, ΕΔΙΠ
Μπαλτά Καλλιόπη, ΕΔΙΠ
Μπεάζη-Κατσιώτη Μαργαρίτα, Καθηγήτρια
Παππά Αθηνά, Καθηγήτρια
Τζαμτζής Νικόλαος, Καθηγητής
Τσακανίκα Λαμπρινή, ΕΔΙΠ
Τσόπελας Φώτης, Λέκτορας

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέξτε το αρχείο της εργασίας σας
(Απαιτείται διαφορετικό όνομα αρχείου σε κάθε νέα υποβολή σας στο παρόν μάθημα)

Επώνυμο - Όνομα:
email:
Τηλέφωνο:
Αρχείο τύπου pdf ή doc ή docx (έως 5 ΜΒ):
Αλλες πληροφορίες (μέχρι 70 χαρακτήρες):

Συμπληρώστε το παράθυρο ασφαλείας (reCAPTCHA.v2)