ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Θερμοδυναμική Ι: Υποβολή Ασκήσεων

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέξτε το αρχείο της εργασίας σας
(Απαιτείται διαφορετικό όνομα αρχείου σε περίπτωση επανυποβολής της εργασίας σας)

Αριθμός Σειράς Ασκήσεων: Σειρά Ασκήσεων 1
Σειρά Ασκήσεων 2
Σειρά Ασκήσεων 3
Σειρά Ασκήσεων 4
Σειρά Ασκήσεων 5
Αριθμός ομάδας:
Επώνυμα - Ονόματα Μελών Ομάδας:
 
 
email επικοινωνίας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Αρχείο τύπου pdf (έως 5 ΜΒ):
(Υποχρεωτικό για όλες τις Σειρές Ασκήσεων)
Αρχείο τύπου xls ή xlsx (έως 5 ΜΒ):
(Υποβάλλεται στην 1η & 2η Σειρά Ασκήσεων)
                                 ή
Αρχείο τύπου xmcd (mathcad) (έως 5 ΜΒ):
Αλλες πληροφορίες (μέχρι 70 χαρακτήρες):

Συμπληρώστε το παράθυρο ασφαλείας (reCAPTCHA.v2)