ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σελίδες Υποβολής Εργαστηριακών Αναφορών ή Θεμάτων

Επιλέξτε το μάθημα στο οποίο θέλετε να υποβάλετε εργαστηριακή αναφορά ή θέμα

1ο Εξάμηνο
Τεχνικές Σχεδιάσεις - Χρήση Η/Υ (Διαγράμματα Ροής, CAD/CAM)
Ανόργανη Χημεία
Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική
2ο Εξάμηνο
Θερμοδυναμική Ι
Αναλυτική Χημεία
3ο Εξάμηνο
Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦΜΑ)
Δομή και Καταστάσεις της Ύλης
Θερμοδυναμική ΙΙ
4ο Εξάμηνο
Οργανική Χημεία
Φαινόμενα Μεταφοράς Ι: Μηχανική Ρευστών
Χημική Κινητική και Ηλεκτροχημεία
5ο Εξάμηνο
Μηχανική Φυσικών Διεργασιών I
Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών
Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦΜΑ)
Διαχείριση Ποιότητας
6ο Εξάμηνο
Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ (Φυσικοί Διαχωρισμοί)
Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι (Ομογενείς και Ετερογενείς Διεργασίες)
Δήλωση Νέας Ομάδας Εργαστηρίου Μηχανικής Χημικών Διεργασιών
Μηχανική Πολυμερών
Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Υπολογιστική Ανάλυση Φαινομένων Μεταφοράς
Σχεδιασμός Προϊόντων
Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
7ο Εξάμηνο
Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ (Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων)
Ρύθμιση Διεργασιών
Ενεργειακές Τεχνολογίες
Σχεδιασμός I
Επιστήμη και Τεχνική Υλικών
8ο Εξάμηνο
Σχεδιασμός II
Περιβαλλοντική Μηχανική
Προχωρημένη Ρύθμιση Διεργασιών
Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία
Σχέσεις Δομής - Ιδιοτήτων Υλικών
Επεξεργασία Πολυμερών
Προχωρημένη Θερμοδυναμική
Χημεία, Μικροβιολογία και Αρχές Συντήρησης Τροφίμων
Βιομηχανική Βιοτεχνολογία
9ο Εξάμηνο
Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικοοικονομικού Σχεδιασμού
Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων
10ο Εξάμηνο
Mαθήματα Παλαιού Προγράμματος Σπουδών
Ανάλυση Συστημάτων Χημικής Μηχανικής
Σύνδεση Μικροσκοπικών - Μακροσκοπικών Ιδιοτήτων με Η/Υ
Υγροί Κρύσταλλοι - Εφαρμογές στις Νέες Τεχνολογίες
Επιστήμη και Τεχνική Βιολογικών Συστημάτων και Προϊόντων (Τρόφιμα - Βιοτεχνολογία)
Μηχανική Συστημάτων Εφοδιαστικής Διαχείρισης
Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία
Πετροχημική Βιομηχανία
Μηχανική & Ανάπτυξη Διεργασιών
Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Καθαρών Βιομηχανιών
Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον
Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενέργειας
Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών Ι
Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων
Μεταλλικά Υλικά
Βιοϋλικά
Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά
Έλεγχος Ποιότητας Διεργασιών & Προϊόντων
Mαθήματα Άλλων Σχολών
Ρευστομηχανική (ΣΕΜΦΕ)

 

- Επικοινωνία (για τεχνικά θέματα της πλατφόρμας)
- Εντυπο αίτησης για νέα συμμετοχή, ή για τροποποίηση, μαθήματος